Return on Investment (ROI)

BrainStudio claimt dat alleen al door het toepassen van snellezen (onderdeel van de tweedaagse Brain Training) men 1 à 2 uur per dag kan besparen. Er is aangetoond dat mensen in een kantooromgeving circa 5 à 6 uur per dag met lezen bezig zijn (in 24 uur). Tijdens de training lezen deelnemers al twee keer zo snel (meetbaar) en bij het blijven toepassen van de technieken kan men de leessnelheid opvoeren met een factor 3 à 4 in een periode van circa 4 weken.

Het  combineren van de aangeboden technieken ( o.a. snellezen, mindmappen en geheugentechnieken) heeft als effect dat deze technieken elkaar gaan versterken.

MindMapping heeft als effect dat je je brein veel beter gaat benutten (5 à 10 keer beter) omdat de rechterhersenhelft ook wordt aangesproken. Hierdoor leert men sneller, wordt het geheugen verbeterd en de creativiteit vergroot. Ook kan de stof veel sneller worden herhaald omdat het een hele compacte samenvatting is van veel informatie. Om informatie in het lange termijn geheugen te krijgen is het aantal malen herhalen van de stof noodzakelijk. Door mindmapping wordt ook hier een grote tijdwinst geboekt omdat het herhalen sneller gaat.  Daarnaast heeft mindmapping als positief effect dat men direct de hoofdzaken en de bijzaken kan onderscheiden. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat alleen door het toepassen van mindmapping op een aantal middelbare scholen het aantal leerlingen met uitstekende scores toenam met 88% en ze gemiddeld 34% minder studietijd nodig hadden.

De genoemde besparing van 1 à 2 uur kan als minimum wordt gezien als men ook de techniek van het mindmapping, geheugentechnieken en verdere aanbevelingen toepast. Uitgaande van een besparing van 1,5 uur per dag is de besparing op jaarbasis 550 uur dat is 68 werkdagen per jaar oftewel 13 werkweken per jaar! Afhankelijk van het uurtarief van een deelnemer kan een calculatie worden gemaakt wat de terugverdientijd is.


Life Management / Gelukskunde 

Veel grote bedrijven hebben een talentmanagementsysteem om ervoor te zorgen dat de talenten van medewerkers zo goed mogelijk worden benut. De Life Management / Gelukskunde training is een tool om dit te bereiken. Wetenschappelijk onderzoek (meta-analyses 225 scientific studies – Lyubomirsky/King/Diener) toont aan dat gelukkige werknemers:

  • 31% productiever zijn
  • 37% meer verkopen als ze in een verkoopafdeling zitten
  • drie keer creatiever zijn
Return on Investment

Pin It on Pinterest

Share This